fbpx

Postępowanie w sprawach nieletnich

Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w postępowaniu w sprawach nieletnich. Udzielamy kompleksowych porad prawnych na każdym etapie postępowania. Sporządzamy profesjonalne pisma procesowe, w tym zażalenia na postanowienia sądu. Indywidualne podejście i kompleksowa analiza każdego przypadku pozwala na osiągnięcie jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla nieletniego i jego najbliższych.

W ramach usług oferujemy:

  • Reprezentację na etapie postępowania przedsądowego, jurysdykcyjnego oraz w postępowaniu odwoławczym
  • Sporządzenie i wniesienie wniosku o uchylenie lub zmianę środka tymczasowego
  • Sporządzenie i wniesienie pism procesowych oraz środków zaskarżenia
  • Sporządzenie wniosku o uchylenie dozoru kuratora

Współpraca i zaufanie

Wspólnie decydujemy jakie rozwiązanie sprawy jest najlepsze.

Profesjonalizm

Profesjonalnie, a przede wszystkim indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia.

Skuteczność

Pracujemy z poczuciem właściwie wykonanej pracy w możliwie jak najszybszym czasie.

Postępowanie wobec dziecka

Dziecko może stanąć przed sądem dla nieletnich w następujących sytuacjach:

  • Gdy dziecko wykazuje objawy nieprzystosowania społecznego, czyli jest zdemoralizowane. W takim wypadku prawo nie określa dolnej granicy wiekowej, w której dziecko może zostać uznane za zdemoralizowane, co sprawia, że dzieci poniżej 13 roku życia także mogą zostać postawione przed sądem w postępowaniu o zwalczanie demoralizacji.
  • W przypadku gdy dziecko popełni czyn karalny, którym jest przestępstwo lub wykroczenie, a jest w wieku pomiędzy 13, a 17 rokiem życia. W sytuacji, gdy dziecko ma więcej niż 17 lat odpowiada przed sądem jak dorosły, natomiast mające poniżej 13 lat odpowiada przed sądem jak w przypadku demoralizacji.
  • W sytuacji, w której dziecko odpowiadało już wcześniej na zasadach opisanych w/w punktach i istnieje dodatkowa potrzeba wydania przez sąd orzeczenia o zakresie wykonywania wobec dziecka środków wychowawczych lub poprawczych.