fbpx

Sprawy o kontakty z dziećmi

Kontakty rodzica z dzieckiem są przedmiotem regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu).

Powierzając nam prowadzenie swojej sprawy możecie Państwo liczyć na wsparcie i zrozumienie od pierwszego spotkania do zakończenia postępowania o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Zakres usług kanclearii:

 • Doradztwo prawne w zakresie kontaktów z dziećmi
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym przez adwokata
 • Sporządzanie wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o uregulowanie, ograniczenie i pozbawienie kontaktów z dzieckiem / dziećmi
 • Sporządzanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania
 • Negocjacje w sprawach uregulowania kontaktów
 • Pomoc w egzekucji kontaktów z dziećmi
 • Kompleksowe wsparcie prawne

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Nasza kancelaria prawna prowadzi sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Pozbawienie kontaktów z dziećmi

Jako kancelaria prawna podejmujemy się również spraw z zakresu zakazu kontaktów z dzieckiem.

Zabezpieczenie kontaktów z dziećmi

Pomagamy w przygotowaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Wspieramy kompleksowo w sprawach o ograniczenie kontaktów z dzieckiem.

Zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju poprzez ustalenie odpowiednich do jego potrzeb kontaktów. Sprawy te często kończą się satysfakcjonującą ugodą już na pierwszej rozprawie.
 • Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to nie tylko prawo, ale i obowiązek rodzica.
 • Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem istnieje także w razie pozbawienia władzy rodzicielskiej.
 • Kontakty z dzieckiem mogą przybrać różną formę – osobistych spotkań, ale także korespondencji, rozmów telefonicznych czy rozmów za pomocą komunikatorów internetowych.
 • Orzekając o kontaktach, sąd będzie kierował się przede wszystkim dobrem dziecka.